- Dux Taeller - Dux EN 2 Billede - Trumeter 7111 Sumtæller m/batteri front og fjern 0-stilling

Trumeter 7111 Sumtæller m/batteri front og fjern 0-stilling

Energi/Emnetæller bestående af 2 tællerunits med 2 LCD display

Tællerunit indeholder tællere og batterier med ca 7 års levetid

Kan tilsluttes elektroniske eller potentiale aftaster