- Dux Taeller - MESSBOI10 85100471 - <br>Messboi 10 Metertæller M/Cm 6 ciffer med reset


Messboi 10 Metertæller M/Cm 6 ciffer med reset

Messboi 10 findes i følgende varianter: Ring DUX for bestilling 4031 1161
Varenummer.
85100471 Standard
86100471 Standard Kalibreret MID
85100443 For flad kabel
85100543 standard med fastgørelses beslag
86100543 Standard med fastgørelses beslag kalibreret MID
85100442 Håndholdt

Længde måleenhed (Metertæller)
Den eneste måde at undgå materieltab er at undgå forkerte målinger. Dette er hvad vi har sat som vores mål. Vores indsats resulterede i
flere længdemåleenheder: enkel design og nem betjening kalibrering (*) af længdemåleenheden til
belagte runde kabler er godkendt af de tyske myndigheder i en periode på 2 år og gælder for alle EU / EØS-medlemslande.
Opmærksomhed: Overensstemmelses vurdering / MID (*) = tidligere første kalibrering. Kun godkendt til brug i direkte salg!